[ Tulostus ] [ Haku ] [ Toimitus (Vaatii salasanan) ] [ Muut opsit ]
Sisällysluettelo:
1 OPETUSSUUNNITELMA
1.1 Opetussuunnitelman laatiminen
1.2 Opetussuunnitelman sisältö
2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA
2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä
2.2 Arvoperusta
3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
3.1 Oppimiskäsitys
3.2 Opiskeluympäristö ja -menetelmät
3.3 Toimintakulttuuri
3.4 Opintojen rakenne
3.4.1 Tuntijako
3.4.1.1 Kieliohjelma
4 OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN
4.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö
4.2 Ohjauksen järjestäminen
4.3 Opiskelijahuolto
4.4 Opiskelun erityinen tuki
4.5 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
5 OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT
5.1 Opetuksen yleiset tavoitteet
5.2 Aihekokonaisuudet
5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus
5.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä
5.3.1.1 Soveltavat kurssit
5.3.2 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
5.3.3 Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi toisena kielenä
5.4 Toinen kotimainen kieli
5.4.1 Ruotsi
Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 alkanut oppimäärä (B1)
Äidinkielenomainen oppimäärä
5.4.2 Suomi (Finska)
Perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 alkanut oppimäärä (A)
Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 alkanut oppimäärä (B1)
Äidinkielenomainen oppimäärä
5.5 Vieraat kielet
Perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 alkanut oppimäärä (A)
Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 alkanut oppimäärä (B1)
Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 alkanut oppimäärä (B2)
Lukiossa alkava oppimäärä (B3)
5.6 Matematiikka
Matematiikan pitkä oppimäärä
Matematiikan lyhyt oppimäärä
5.7 Biologia
5.8 Maantiede
5.9 Fysiikka
5.10 Kemia
5.11 Uskonto
5.11.1 Evankelis-luterilainen uskonto
5.11.2 Ortodoksinen uskonto
5.11.3 Muut uskonnot
5.12 Elämänkatsomustieto
5.13 Filosofia
5.14 Historia
5.15 Yhteiskuntaoppi
5.16 Psykologia
5.17 Musiikki
5.18 Kuvataide
5.19 Liikunta
5.20 Terveystieto
5.21 Opinto-ohjaus
5.22 Tietotekniikka
5.23 Ilmaisutaito
5.24 Tekstiilityö
5.25 Yrittäjyys
5.26 Viestintä
6 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI
6.1 Arvioinnin tavoitteet
6.2 Kurssisuorituksen arviointi
6.3 Oppiaineen oppimäärän arviointi
6.4 Lukion oppimäärän suoritus
6.5 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot
LIITTEET
LIITE 1 - Kielen opiskelun mahdollisuuksia kuvaava kaavio
LIITE 2 - Kielitaidon tasojen kuvausasteikko
LIITE 3 - Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaoista
LIITE 4 -Nuorten lukiokoulutus/Opetushallituksen suositus maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi

[ Tulostus ] [ Haku ] [ Toimitus (Vaatii salasanan) ] [ Muut opsit ]
OPSpro 2011.02.11