Vastuuhenkilölle voit lähettää postia osoitteeseen mika.huujarvi@jamsa.fi
[ Tulostus ] [ Haku ] [ Toimitus (Vaatii salasanan) ] [ Muut opsit ]
Sisällysluettelo:
1. luku Opetussuunnitelma
2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat
3. luku Opetuksen toteuttaminen
4. luku Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
5. luku Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot
6. luku Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
7. luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt
8. luku Oppilaan arviointi
9. luku Erityisen koulutustehtävän mukainen ja erityiseen pedagogiseen järjestelmään tai periaatteeseen perustuva opetus
10. luku - liitteet
Muut osiot
Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet

[ Tulostus ] [ Haku ] [ Toimitus (Vaatii salasanan) ] [ Muut opsit ]
OPSpro 2011.02.11