[ Tulostus ] [ Haku ] [ Toimitus (Vaatii salasanan) ] [ Muut opsit ]
Sisällysluettelo:
1 OPETUSSUUNNITELMA
1.1 Opetussuunnitelman laatiminen
1.2 Opetussuunnitelman sisältö
2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA
2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä
2.2 Arvoperusta
3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
3.1 Oppimiskäsitys
3.2 Opiskeluympäristö ja -menetelmät
3.3 Toimintakulttuuri
3.4 Opintojen rakenne
3.4.1 Lukiodiplomit
3.5 Ilmaisutaito-opetuksen erityistehtävä
3.6 Itsenäisen opiskelun periaatteet
3.7 Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa
3.8 Yhteistyö muiden tahojen kanssa
3.9 Toiminnan arviointi ja kehittäminen
3.10 Kansainvälinen toiminta
3.11 Tietostrategia
3.11.1 Opiskelijan tieto- ja viestintätekniikan taidot
3.11.2 Tekninen toimintaympäristö ja tvt-tukipalvelut
3.11.3 Viestintä ja sähköinen toimintakulttuuri
3.11.4 Opettajien tvt-osaamisen kehittäminen
3.11.5 Maakunnallinen yhteistyö
3.11.6 Strategiatyön arviointi
4 OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN
4.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö
4.2 Ohjauksen järjestäminen
4.3 Opiskelijahuolto
4.3.1 Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet
4.3.2 Opiskeluhuoltosuunnitelmat ja niiden laatiminen
4.4 Opiskelun erityinen tuki
4.5 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
5 OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT
5.1 Opetuksen yleiset tavoitteet
5.2 Aihekokonaisuudet
5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus
5.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä
5.4 Toinen kotimainen kieli
5.4.1 Ruotsi
5.4.1.1 Perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 alkanut oppimäärä (A)
5.4.1.2 Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 alkanut oppimäärä (B1)
5.5 Vieraat kielet
5.5.1 Perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 alkanut oppimäärä (A)
5.5.1.1 Englanti (ENA1)
5.5.1.2 Ranska (RAA1)
5.5.1.3 Saksa (SAA1)
5.5.2 Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 alkanut oppimäärä (B2)
5.5.2.1 Ranska (RAB2)
5.5.2.2 Saksa (SAB2)
5.5.3 Lukiossa alkava oppimäärä (B3)
5.5.3.1 Ranska (RAB3)
5.5.3.2 Saksa (SAB3)
5.5.3.3 Venäjä (VEB3)
5.5.3.4 Espanja (EAB3)
5.6 Matematiikka
5.6.1 Matematiikan pitkä oppimäärä
5.6.2 Matematiikan lyhyt oppimäärä
5.7 Biologia
5.8 Maantiede
5.9 Fysiikka
5.10 Kemia
5.11 Uskonto
5.11.1 Evankelis-luterilainen uskonto
5.12 Elämänkatsomustieto
5.13 Filosofia
5.14 Historia
5.15 Yhteiskuntaoppi
5.16 Psykologia
5.17 Musiikki
5.18 Kuvataide
5.19 Liikunta
5.20 Terveystieto
5.21 Opinto-ohjaus
5.22 Soveltavat kurssit: ilmaisutaito
5.22.1 Luova ilmaisu
5.22.2 Improvisointi
5.22.3 Puheilmaisu
5.22.4 Teatterioppi
5.22.5 Näyttämötyö
5.22.6 Nukketeatteri
5.22.7 Maskeeraus
5.22.8 Luova kirjoittaminen
5.22.9 Liike- ja tanssi-ilmaisu
5.22.10 Elokuva-, TV- ja videotyö
5.22.11 Radiotyö
5.22.12 Musiikki-ilmaisu
5.22.13 Lauluilmaisu
5.22.14 Kansanmusiikki
5.22.15 Laitteistotekniikka
5.22.16 Kuvallinen ilmaisu
5.22.17 Tuotantokurssi
5.23 Soveltavat kurssit: muut aineet
5.23.1 Tietotekniikka
5.23.2 Matemaattisten aineiden valmennuskurssi korkeakouluihin pyrkiville
5.23.3 Oppilaskuntakurssi
5.23.4 Liikennekasvatus
6 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI
6.1 Arvioinnin tavoitteet
6.2 Kurssisuorituksen arviointi
6.3 Oppiaineen oppimäärän arviointi
6.4 Lukion oppimäärän suoritus
6.5 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot
LIITTEET
LIITE 1 - Kielen opiskelun mahdollisuuksia kuvaava kaavio
LIITE 2 - Kielitaidon tasojen kuvausasteikko
LIITE 3 - Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaoista
LIITE 4 - Nuorten lukiokoulutus/Opetushallituksen suositus maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi
LIITE 5 - Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi
LIITE 6 - Aihekokonaisuudet eri oppiaineissa

[ Tulostus ] [ Haku ] [ Toimitus (Vaatii salasanan) ] [ Muut opsit ]
OPSpro 2011.02.11